Z życia Towarzystwa

2. marca 2013 r. o godz. 17.oo w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika przy ul. Szkolnej rozpoczęło obrady Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Zadaniem Zgromadzenia było podsumowanie wyników pracy Towarzystwa w roku 2012, udzielenie skwitowania Zarządowi oraz określenie kierunków działalności w roku 2013. Konieczne stało się również przeprowadzenie wyborów uzupełniających skład Zarządu po śmierci p. Władysława Szewczyka, a także dopełnienie składu Komisji Rewizyjnej Towarzystwa po rezygnacji z funkcji p. Teresy Knapek.