Projekty realizowane w roku 2019

W roku 2019 „Zagroda” realizuje zadania publiczne Gminy w szeregu dziedzinach. A  są to zadania w zakresie:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wypełniane prowadzeniem drużyny piłki siatkowej, jednej z niewielu w powiecie bielskim, skupiającej 20 zawodników amatorów. Drużyna uczestniczy w rozgrywkach Śląskiej Ligi Piłki Siatkowej
zapobiegania patologiom społecznym poprzez realizację „Środowiskowego programu wychowawczo-profilaktycznego Siatkówka 2019”, adresowanego do młodzieży szkoły podstawowej i studenckiej. Wokół tego zadania Towarzystwo skupia 40-50 młodych ludzi. Emanacja tej grupy wyróżniająca się pod względem umiejętności siatkarskich uczestniczy w rozgrywkach Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej
kultury, sztuki , ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego . Zadanie to będzie okazją do zaakcentowania 3o. rocznicy utworzenia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda”. Zwieńczeniem obchodów tej rocznicy będzie impreza regionalna pod nazwą „ U stryka z kympek”, która przybliży współczesnym dawny obyczaj sąsiedzkich spotkań, wspólnej zabawy, opowieści, pieśni i tańców. A temu wszystkiemu towarzyszyć będzie nasza buczkowicka gwara. W tej samej dziedzinie mieści się jeszcze jedno zadanie- działanie patronackie nad Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Buczyna”, działającym przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w  Buczkowicach. Zrealizujemy je wspierając organizację warsztatów artystycznych dla tego zespołu.
W rok jubileuszowy istnienia Towarzystwa „Zagroda” wkroczyła po zakończonym podniosłym akcentem akcie przekazania naszej społeczności Tablic Pamięci Legionistów- obiektu przypominającego żołnierski, legionowy czyn mieszkańców Buczkowic. Tablice Pamięci odsłoniliśmy w październiku 2018 r. w roku jubileuszu odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  1. 04 2019 JoteS