Z życia Towarzystwa

Posiedzenie Zarządu Towarzystwa

31 maja 2013 | 0 Komentarzy

31.maja b.r. zebrał się Zarząd Towarzystwa, by przedyskutować  warunki realizacji projektu, objętego ofertą złożoną do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej -Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Oferta dotyczyła organizacji przeglądu- konkursu regionalnego mającego za zadanie zaspokojenie zainteresowania mieszkańców gwarą oraz grą na instrumentach pasterskich. Konkurs ofert zakończył się dla „Zagrody” pomyślnie. Zarząd zdecydował o podpisaniu umowy z FIO , wstępnie zaakceptował podstawowe założenia regulaminu przeglądu i ustalił dalszy tryb konsultacji  w tej sprawie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury, Starostwem Powiatowym i Wójtem Gminy. Możliwość uzyskania dotacji ministerialnej na konkurs obywający się pod hasłem” U staregło Scepana łod wiecłora do rana” pozwoli na zrealizowanie ważnego przedsięwzięcia zapisanego w programie Towarzystwa na rok 2013 , a także, być może, zapoczątkuje cykl corocznych imprez popularyzujących gwarę  i muzykowanie na rzadkich instrumentach. Zarząd zapoznał się również  ze stanem realizacji umowy w sprawie strony internetowej Towarzystwa oraz warunkami podjęcia kolejnego zadania publicznego gminy z zakresu zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania to „Warsztaty regionalno- artystyczne” dla członków dziecięcego zespołu regionalnego „Buczyna”, działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Mikołaja Kopernika
w Buczkowicach. Postępy pracy tego zespołu pozostają w kręgu zainteresowania Towarzystwa od lat.

Napisz komentarz