Z życia Towarzystwa

Posiedzenie Zarządu Towarzystwa

4 lipca 2013 | 0 Komentarzy

 1. lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa poświęcone głównie sprawom związanym z realizacją zadania publicznego  pod nazwą „U starego Scepana łod wiecłora do rana” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zarząd zatwierdził regulamin przeglądu –konkursu folklorystycznego , który odbędzie się w dniach 7 i 8 grudnia 2013 r.w Buczkowicach. Regulamin zostanie upubliczniony na stronie internetowej Towarzystwa.  Zarząd omówił również sprawy związane z logistyczną obsługą imprezy.
Postanowiono także o przesłaniu do instytucji kultury działających w powiatach bielskim i żywieckim zaproszeń do współdziałania z Towarzystwem „Zagroda” w sprawie wyłonienia kandydatów na uczestników przeglądu w poszczególnych kategoriach konkursowych. Zarząd zdecydował o zaproszeniu do współpracy w tej samej sprawie towarzystw regionalnych  z obu wspomnianych powiatów. Wszystko po to, by przegląd-konkurs objął w miarę najszerszą reprezentację amatorów kultury ludowej kultywujących te jej kategorie, które są objęte regulaminem imprezy.
Odrębnie zostaną potraktowane zaproszenia do udziału w przeglądzie przedstawicieli młodzieży szkolnej. W tej sprawie zaproszenia zostaną skierowane do szkół w obu powiatach  z końcem sierpnia 2013 r.
Podjęte zostało postanowienie o organizacji we wrześniu b.r. spotkania autorskiego z poetką i eseistką ze Stanów Zjednoczonych p. Teresą Cader, której rodzice wywodzą się z Buczkowic, a ona sama z  niezwykłym zaangażowaniem poznaje historię Buczkowic i swoich przodków. Wspomniana decyzja jest  życzliwą odpowiedzią na sugestię takiego spotkania wysuniętą przez poetkę. Spotkanie autorskie będzie kontynuacją  zainicjowanej w lipcu 2012 r. współpracy z naszą rodaczką  w tej dziedzinie

Napisz komentarz