Z życia Towarzystwa

O właściwy herb Buczkowic

30 lipca 2013 | 0 Komentarzy

29. lipca 2013

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda” w Buczkowicach skierował do Wójta Gminy wniosek w sprawie wycofania z obiegu publicznego herbu Buczkowic, który nie odpowiada historycznemu wzorcowi. Wzorcem tym jest tarcza herbowa o charakterystycznym wyglądzie, nawiązującym do rycerskiego szczytu. Na tle tarczy zamieszczone są trzy ośmioramienne gwiazdy. Napis z nazwą wsi Zarząd zaproponował umieścić nad tarczą herbową tak, jak to ma miejsce w przypadku herbów pozostałych wsi, tworzących gminę. Dotychczas stosowany herb wsi jest karykaturalną modyfikacją herbu , zaprezentowanego mieszkańcom przez Radę Sołecką  po raz pierwszy po II wojnie światowej we wrześniu 1986 r.  Herb Buczkowic od roku 1935 został całkowicie zapomniany. Ten piękny w rysunku i oryginalny, jak na nasz region, znak wsi można było odtworzyć na podstawie zachowanych dokumentów z roku 1802 i 1804, które potwierdzały przynależność Buczkowic do parafii Łodygowice.
O wyjątkowości naszego herbu stanowi to, że jako jedyny w najbliższej okolicy( wyłączając Bielsko)  ma tarczę herbową. Miejscowości okoliczne wykorzystują jako swoje herby rysunki  uwidocznione w okręgu tłoku pieczęci do laku. Mamy nadzieję na przychylny stosunek do wniosku tak Wójta Gminy, jak Rady Gminy, która wnioskiem naszym również się zajmie. W Towarzystwie dokonaliśmy rekonstrukcji pieczęci, opierając się na jej odcisku w laku z roku 1802. Była to iście benedyktyńska praca ale było warto. Dlatego nadszedł czas,by prawdziwy herb Buczkowicom przywrócić.

Napisz komentarz