Działalność wydawnicza

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ” ZAGRODA” było wydawcą  następujących druków zwartych:

„70 lat Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Buczkowicach” ( 1996)

„Buczkowice na mapie państwa łodygowickiego” (2006)

„Wiekowe siedliska mieszkańców Buczkowic”  ( 2007)

Cześć i pamięć”     (2008)

„Historia Buczkowic. Szkice.Zwyczaje mieszkańców na przełomie XIX i XX wieku” (2010)

Słownik gwary buczkowickiej”  (2011)

Cześć i pamięć.  Aneks  (2011)

„Mieszkańcy Buczkowic w Legionach Polskich w latach 1914 – 1918″ (2015)

W latach 1990 do 1992 ukazywał się miesięcznik Gromada, a w latach  2000 – 2005 ukazywał się kwartalnik „Zapiski z dziejów …”