Z życia Wsi

 • Obradowała Rada Sołecka

  9 września 2013 Obradowała Rada Sołecka 9. września 2013r., po okresie wakacyjnym, obradowała Rada Sołecka. Podstawowym celem obrad było ustalenie problematyki jesiennego zebrania wiejskiego oraz omówienie spraw, które należy poddać pod rozwagę Zebraniu Wiejskiemu, jako tych, które winne być ujęte w spisie zadań gospodarczych realizowanych we wsi w roku 2014. Po raz pierwszy od lat przewodniczący Rady oświadczył, że w okresie między spotkaniami Rady nie podejmował żadnych działań związanych z pełnioną ...

  Posted at 12 września 2013 | By : | Categories : Z życia Wsi | 0 Comment
 • Powtórka z manewrów?

  Józef  Stec Czy będzie powtórka z jesiennych manewrów? Jeszcze męczymy się w skwarnym słońcu, szukamy cienia, a tu jeszcze tydzień, dwa i jesień nastanie. A z nią nadejdzie okres, w którym rodzić się będą plany na rok budżetowy 2014. Z tymi zamierzeniami każda wieś wiąże nadzieje na podjęcie takich wyzwań, które ułatwią życie jej mieszkańców. Podnoszę ten temat pomny ubiegłorocznych złych doświadczeń, których widownią było posiedzenie Rady ...

  Posted at 27 sierpnia 2013 | By : | Categories : artykuły,Z życia Wsi | 0 Comment
 • Zebranie wiejskie z nieuleczalnym znamieniem

  Czy zebranie wiejskie może nosić w ogóle jakieś znamię? Okazuje się, że może. Takim było spotkanie mieszkańców , które zarządził Sołtys na dzień 20. maja 2013 r. Nie byłoby w tym terminie nic dziwnego, gdyby nie to, że jego tematem było przedłożenie mieszkańcom wsi sprawozdania z działalności Sołtysa za rok 2012 oraz informacji z działań podejmowanych przez Radę Sołecką w miniony roku. We wszystkich pozostałych wsiach gminy zebrania takie odbyły się ...

  Posted at 9 lipca 2013 | By : | Categories : Z życia Wsi | 0 Comment
 • Po jedenastu latach – chodnik przy ul. Grunwaldzkiej

  Po jedenastu latach - dobra wiadomość. Na ostatniej sesji Rady Gminy Buczkowice, która odbyła się 26.czerwca 2013 r. została przekazana radnym informacja o finalizowaniu sprawy związanej z budową chodnika wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach. Potrzeba wybudowania tego chodnika podyktowana zagrożeniami dla pieszych na ulicy, która pozostaje w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. Od roku 2002 zadanie to znalazło się w centrum zainteresowania mieszkańców, ...

  Posted at 7 lipca 2013 | By : | Categories : Z życia Wsi | 0 Comment