Z życia Towarzystwa

 • 69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  Rocznicę tego pamiętnego i tragicznego wydarzenia, jakim było Powstanie Warszawskie uczczono w Bystrej, w Gminie Wilkowice. Inicjatorem obchodów było Towarzystwo Przyjaciół Bystrej, z którym Towarzystwo „Zagroda” utrzymuje kontakty. Organizując uroczystości rocznicowe bystrzynie zaprosili na nie prezesa „Zagrody” Józefa Steca. Zaproszenie to nie wynikało tylko z bliskich kontaktów między Towarzystwami, ale przede wszystkim było związane z dość odległymi wydarzeniami, które miały miejsce ...

  Posted at 3 sierpnia 2013 | By : | Categories : Z życia Towarzystwa | 0 Comment
 • O właściwy herb Buczkowic

  29. lipca 2013 Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda” w Buczkowicach skierował do Wójta Gminy wniosek w sprawie wycofania z obiegu publicznego herbu Buczkowic, który nie odpowiada historycznemu wzorcowi. Wzorcem tym jest tarcza herbowa o charakterystycznym wyglądzie, nawiązującym do rycerskiego szczytu. Na tle tarczy zamieszczone są trzy ośmioramienne gwiazdy. Napis z nazwą wsi Zarząd zaproponował umieścić nad tarczą herbową tak, jak to ma miejsce w przypadku herbów pozostałych wsi, tworzących gminę. Dotychczas stosowany herb wsi jest ...

  Posted at 30 lipca 2013 | By : | Categories : Z życia Towarzystwa | 0 Comment
 • Odwiedź Aktualności

   Koniecznie odwiedź strony " Aktualności"!  Znajdziesz tam bieżące informacje o przygotowaniach do przeglądu-konkursu organizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Zagroda" w Buczkowicach.Tam również znajdziesz komentarze do regulaminu konkursu . Ułatwi ci to przygotowanie repertuaru Twojej prezentacji, sposobu jej przedstawienia w klimacie sąsiedzkiego spotkania  tak charakterystycznego dla   dawniejszych czasów. Wszystko to pozwoli Ci być sobą, pozwoli Ci wydobyć z siebie to, co najważniejsze w Twoim zamiłowaniu do kultury ludowej

  Posted at 28 lipca 2013 | By : | Categories : Z życia Towarzystwa | 0 Comment
 • Warsztaty regionalno artystyczne

  Od 1. czerwca b.r. trwa realizacja zadania publicznego Gminy Buczkowice  pod nazwą "Warsztaty regionalno- artystyczne wraz z realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Uczestnikiem tego zadania realizowane w porozumieniu z dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących są dzieci- członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Buczyna", działającego w ...

  Posted at 20 lipca 2013 | By : | Categories : Z życia Towarzystwa | 0 Comment
 • Posiedzenie Zarządu Towarzystwa

   1. lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa poświęcone głównie sprawom związanym z realizacją zadania publicznego  pod nazwą „U starego Scepana łod wiecłora do rana” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zarząd zatwierdził regulamin przeglądu –konkursu folklorystycznego , który odbędzie się w dniach 7 i 8 grudnia 2013 r.w Buczkowicach. ...

  Posted at 4 lipca 2013 | By : | Categories : Z życia Towarzystwa | 0 Comment
 • Posiedzenie Zarządu Towarzystwa

  31.maja b.r. zebrał się Zarząd Towarzystwa, by przedyskutować  warunki realizacji projektu, objętego ofertą złożoną do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej -Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Oferta dotyczyła organizacji przeglądu- konkursu regionalnego mającego za zadanie zaspokojenie zainteresowania mieszkańców gwarą oraz grą na instrumentach pasterskich. Konkurs ofert zakończył się dla "Zagrody" pomyślnie. Zarząd zdecydował o podpisaniu umowy z FIO , wstępnie zaakceptował podstawowe założenia regulaminu przeglądu i ustalił dalszy tryb konsultacji  w tej sprawie z Regionalnym Ośrodkiem ...

  Posted at 31 maja 2013 | By : | Categories : Z życia Towarzystwa | 0 Comment
 • Rajd Zielenią się Buki

  Dzień 1. maja jest już od piętnastu lat dniem w, którym na szlaki turystyczne w naszym regionie wyruszają drużyny uczestniczące w Rajdzie Górskim Pieszym odbywającym się; pod hasłem „Zielenią się buki”. Tegoroczny piętnasty już rajd  zgromadził 338 uczestników skupionych w 22 drużynach rajdowych. Na starcie zameldowała się młodzież i dzieci z Buczkowic, Szczyrku, Godziszki, Rybarzowic, Mesznej i Bystrej, która wyruszyła na szlaki w kierunku Klimczoka , Skrzycznego, Siodła, Szczyrkowskiej Górki pod ...

  Posted at 31 maja 2013 | By : | Categories : Z życia Towarzystwa | 0 Comment
 • Posiedzenie Zarządu

  26. kwietnia zebrał się Zarząd Towarzystwa, który zajął się m.in. oceną projektu strony internetowej Towarzystwa opracowanej przez profesjonalną firmę, oceną pierwszego materiału, który na stronie ma się ukazać. Ustalono grupę osób, która przejdzie przeszkolenie z zakresu obsługi strony internetowej Towarzystwa. Panowała pełna zbieżność poglądów co do tego, by na stronie ukazywały się materiały odnoszące się do bieżących wydarzeń  z życia  społecznego wsi, a także materiały, które mają służyć edukacji obywatelskiej mieszkańców Gminy, której ...

  Posted at 31 maja 2013 | By : | Categories : Z życia Towarzystwa | 0 Comment
 • Działalność Towarzystw w regionie

  W poniedziałek, 22.kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Powiatu w Bielsku-Białej, na które zostali zaproszeni przedstawiciele niektórych towarzystw regionalnych. Wśród zaproszonych był również prezes „Zagrody” Józef Stec. Było to pierwsze tego typu spotkanie. Jego celem miało być, jak wynikało to z wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Józefa Krajewskiego, zapoznanie się ze skalą i tematyką działalności poszczególnych Towarzystw, a także z dziedzinami, w których towarzystwa swoje zadania realizują. Józef Stec przedstawił rezultaty pracy ...

  Posted at 31 maja 2013 | By : | Categories : Z życia Towarzystwa | 0 Comment
 • Rocznica wyzwolenia wsi

  Kolejną, 68 rocznicę wyzwolenia Buczkowic spod okupacji niemieckiej Towarzystwo „Zagroda” uczciło w dniu 5. kwietnia b.r. złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikami ofiar II wojny światowej- buczkowian pomordowanych w obozach koncentracyjnych, więzieniach gestapo, a także żołnierzy września oraz żołnierzy radzieckich, których śmierć spotkała na naszej ziemi. W skromnej uroczystości uczestniczyła liczna grupa młodzieży szkolnej ze swymi wychowawcami, przedstawiciele Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy oraz delegacja Gminnego Ośrodka ...

  Posted at 31 maja 2013 | By : | Categories : Z życia Towarzystwa | 0 Comment
Page 1 of 212