Buczkowiczanie w Kotlinie Kłodzkiej po II wojnie światowej