„Zagroda” dla Zespołu Pieśni i Tańca „Buczyna”

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” od szeregu lat w  różnych formach wspiera działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Buczyna”, działający przy Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Buczkowicach. Zespół ten, liczący obecnie blisko sześćdziesięcioro dzieci o różnym stopniu zaawansowania od lat uczestniczy w warsztatach artystycznych, organizowanych w coraz to innych miejscowościach naszego bielskiego regionu (i poza nim). Poznaje teksty pieśni ludowych, tańce i  dawne zwyczaje mieszkańców, by wiernie je oddawać w czasie swoich koncertów.
Drugiego października 2017 r. członkowie Zarządu „Zagrody” z prezesem Towarzystwa Jerzym Foltyniakiem, sekretarką Alicją Gruszecka i prezesem honorowym Józefem Stecem, przekazali Szkole i zespołowi sześć kompletów ubiorów dziewczęcych i sześć chłopięcych, oddających wiernie wszystkie szczegóły regionalnych strojów, w których paradowali mieszkańcy naszej wsi jeszcze w połowie XIX wieku. Wykonawczynią haftu była mieszkanka Buczkowic p. Agnieszka Repak, staranności której zawdzięczać możemy wielką różnorodność barw i wzorów zdobień. Wykonanie tego pierwszego, ale i zasadniczego kroku na drodze ku wyposażeniu zespołu „Buczyna” w nowe i wierne tradycji ubiory regionalne było możliwe dzięki podjęciu przez Towarzystwo zadania publicznego Gminy Buczkowice z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a więc dzięki wsparciu budżetu gminnego dla tego ambitnego zamiaru. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Towarzystwa był Józef Stec, założyciel Towarzystwa, a obecnie jego prezes honorowy, który był również konsultantem w sprawach wzornictwa ubiorów.

Soliści w niekompletnych jeszcze strojach

Częśc zespołu przed zaimprowizowanym występem

Częśc zespołu przed zaimprowizowanym występem

Dyrektor szkoły Zenon Cebrat z solistami

Od lewej -dyrektor szkoły Zenon Cebrat, Jerzy Foltyniak, prezes "Zagrody", Alicja Gruszecka, Józef Stec, Agnieszka  Repak. Na drugim planie kierownik zespołu, Anna Kasińska

Od lewej -dyrektor szkoły Zenon Cebrat, Jerzy Foltyniak, prezes „Zagrody”, Alicja Gruszecka, Józef Stec, Agnieszka Repak. Na drugim planie kierownik zespołu, Anna Kasińska

Wysiłki Towarzystwa zbiegły się z działaniami kierownictwa Szkoły i Rady Rodziców. Dzięki staraniom tego grona zespół wzbogacił się o kolejne stroje, wykonane przez tę samą, wymienioną wcześniej artystkę ludową. Ostatniego słowa w tej sprawie nie powiedzieli jeszcze rodzice członków zespołu. Wszystkie te działania zbiegają się z objęciem zespołu „Buczyna” artystyczną i warsztatową opieką ze strony Fundacji braci Golców z Milówki. Nic w tym żywieckim szczególe dziwnego, wszak Buczkowice przed wiekami wymieniano jako miejscowości zamieszkiwaną przez tzw. zachodnich górali żywieckich. Teraz „Buczyna” oczekuje niecierpliwie na pierwsze kontakty z instruktorami fundacji.
Wszystko to dowodzi, jakie znaczenie ma zespolenie wysiłków wielu, dla jednej ważnej sprawy.

                                                                                                          Jotes