X Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych z powiatu bielskiego

Zaproszenie

Zaproszenie

Już po raz dziesiąty przedstawiciele towarzystw regionalnych działających w powiecie bielskim mieli możliwość spotkania się na Powiatowym Zjeździe. Tym razem miejscem spotkania była Porąbka, w której działają dwie organizacje o regionalnym charakterze. To Towarzystwo Przyjaciół Porąbki, któremu w bieżącym roku stuknęła 15 rocznica istnienia oraz Koło Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, które jest terenową jednostką liczącego ponad 75 lat Towarzystwa, mającego swą siedzibę w Żywcu.
Hasłem Zjazdu były słowa: „Społecznicy dumą ziemi bielskiej”. Oficjalnymi gośćmi Zjazdu była posłanka na Sejm RP Małgorzata Pępek, Starosta Bielski oraz Przewodniczący Rady Powiatu. Rolę współgospodarza Zjazdu obok przedstawicieli kierownictw obu miejscowych towarzystw pełnił Wójt Gminy Czesław Bułka.
Gości powitała orkiestra dęta oraz renomowany chór „Zasolnica”, który zaintrygował słuchaczy wykonaniem pieśni „Kurdesz”, zamiast hymnów regionalistów bielskich „Szumi jawor…” i „Ojcowski dom”. Uczestnicy Zjazdu zostali zapoznani z historią Towarzystwa Przyjaciół Porąbki oraz dorobkiem Gminy. Trzy swoje piękne wiersze przedstawiła zebranym miejscowa poetka, Józefa Bakalarska. Referaty merytoryczne poświęcone były istocie działalności w stowarzyszeniach regionalnych i możliwościach pozyskiwania środków pieniężnych na działalność programową. Tematy te tradycyjnie pojawiają się w czasie zjazdów. Niepodobna nie wspomnieć o miłym akcencie Zjazdu, którym była obecność w czasie jego obrad ks. Prałata Józefa Strączka, wieloletniego proboszcza w Porąbce, który świętował setną rocznicę swoich urodzin. Ksiądz Józef został obdarowany pamiątkową rzeźbą oraz ogromnym koszem róż.

Jubilat

Jubilat

Jubilat

Jubilat

Zebrani wyrazili swój szacunek dla jubilata gromkimi oklaskami tym gorętszymi, że jest on zdeklarowanym sympatykiem miejscowych regionalistów. Programową część Zjazd uświetnił koncert młodzieżowego zespołu pieśni i tańca „Porąbczanie”. Koncert był niezwykle żywiołowy, dynamiczny.  Warto też dodać, że uczestnicy Zjazdu mieli możliwość zapoznania się ze zbiorami zgromadzonymi w Izbie Regionalnej oraz z wystawą prac miejscowych twórców-rzeźbiarzy, malarzy, kwiaciarek i hafciarek.

Zjazd, już dziesiąty z kolei, daje jednak okazję od przemyśleń nie zawsze odświętnych i uroczystych. Porąbka i cała ziemia bielska może być rzeczywiście dumna ze społeczników skupionych wokół Jana Kosa - prezesa zarządu Towarzystwa Przyjaciół Porąbki i Teresy Wykręt prezes Koła Miłośników Ziemi Żywieckiej w Porąbce.

Część oficjalna

Część oficjalna

Część oficjalna

Część oficjalna

Józef Stec