Sprawa pomnika – odsłona pierwsza

Niedawno, w kwietniu br obchodziliśmy rocznicę wyzwolenia wsi spod okupacji hitlerowskiej. Swoistym pokłosiem tej uroczystości są: wystąpienie i wniosek, których treść przedstawiamy do wglądu.Wniosek M.Sierackiej

Wystąpienie posłów  Tak sformułowane wnioski nie mogą pozostać bez odzewu ze strony mieszkańców wsi – i ta niebawem nastąpi.