Przyczyna naszego protestu.

Józef Stec
Postanowiłem przedstawić teksty, które zostały opublikowane w albumie Tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy”, wydanym przez Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej.. To zawarte w nich sformułowania, które dosłownie przytaczam, wywołały moją ostrą reakcję i stały się przyczyną naszego protestu. Choć informacje zawarte  we wskazanym albumie nie zasługują na ich upowszechnianie, bo zawierają dane kłamliwe i będące wynikiem nieprzyzwoitej manipulacji, postanowiłem je zamieścić na stronie Towarzystwa „Zagroda”, aby je poddać osądowi  PT Czytelników. Będzie to łatwiejsze w zderzeniu z tekstem naszego protestu.

Wypis
z wydawnictwa „Tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy…”
zawierającego dane o wybranych Miejscach Pamięci we wsi  Buczkowice
Gmina Buczkowice *
Sołectwo Buczkowice

fot.8-Cmentarz(…)
Buczkowice są z całej gminy najbardziej zasobne w miejsca pamięci. Spośród licznych tablic i pomników na uwagę zasługuje grób partyzanta z czasów okupacji niemieckiej, związanego z partyzantką lewicową – Józefa Habdasa (blisko wejścia na cmentarz, po jego lewej stronie). Przewodził on zbrojnemu oddziałowi w tym rejonie. W pamięci niektórych mieszkańców zachował się jako lokalny watażka, dokonujący rabunków, nie zważając na to czy są to obcy, czy swoi. U innych pozostał zapamiętany jako walczący z niemiecką okupacją. Jego udokumentowane działania sprowadzały się do rabunku kartek na żywność i częściowej ich dystrybucji wśród mieszkańców Buczkowic, zabójstwa niemieckiego leśniczego. Przyczynił się również do wykolejenia niemieckiego transportu w Kętach –Podlesiu. Niemniej jednak jego oddział został wybity przez okupantów, a on sam w wyniku denuncjacji zabity. Grób jest na liście miejsc pamięci pod nr.153/05. Na tablicy kommemoratywnej widnieje charakterystyczny dla minionej epoki napis: Oddał życie za sprawę robotniczą i socjalizm.
Fot.6- Pomnik poświęcony mieszkańców Buczkowic, którzy zginęli z rąk nazistów podczas II wojny światowej
Pomnik poświęcony mieszkańcom wsi Buczkowice, któryż zginęli zamordowani z rąk niemieckiego okupanta, znajduje się w centrum wsi, obok budynku straży pożarnej. Wykonany jest z polerowanego granitu, a na nim wypisane są nazwiska mieszkańców miejscowości zamordowanych w czasie wojny. Pomnik został wystawiony dość wcześnie, bo już w 1947 r. Upamiętniał on ludzi związanych z lewicowym nurtem życia politycznego, w tym także tych, którzy wierzyli hasłom przedwojennych działaczy KPP. Wszakże wielu mieszkańców o innych poglądach zostało poddanych okrutnym represjom przez okupanta. Oni także walczyli o Polskę i dla niej cierpieli. Ich nazwiska zostały w latach dziewięćdziesiątych dopisane w dolnej części pomnika. Łącznie według ostatnich ustaleń,  w KL Auschwitz więzionych było około 39 osób, z czego zdecydowana większość zginęła. Dopisani również nazwisko dr. Romana Białka, który zginął w Katyniu. Pomnik ten jest na liście pamięci pod nr.153/01.
Fot.7- Tablica pamiątkowa(…)
Zawieszona na Gminnym Ośrodku Kultury tablica pamiątkowa poświęcona jest działaczom Towarzystwa Szkół Ludowych- nauczycieli, którzy zginęli podczas wojny. Tablica jest w spisie miejsc pamięci pod nr.153/09

* w wypisie pominięto dane o współrzędnych geograficznych każdego z tych miejsc pamięci. Zachowano zgodność treści z oryginałem opracowania