Tablica upamiętniająca PPS w Buczkowicach

Tablica pamiątkowa wskazująca na siedzibę Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego ( OMTUR).Tablica pamiątkowa PPS
Tablica wykonana jest w drewnie. Tekst napisu: „W tym domu w okresie międzywojennym mieściła się siedziba Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego”. Tablicę umieszczono na budynku nr 270 przy ulicy Lipowskiej,Budynek Kasy Chorych-siedziba PPS i OMTUR który był własnością Ubezpieczalni Społecznej. W okresie po II wojnie światowej tym mieścił się tam Ośrodek Zdrowia dla mieszkańców Buczkowic, miała tam także swą siedzibę buczkowicka  Drużyna Harcerska im. A. Mickiewicza. Tablicę odsłonięto w listopadzie 1988 r. w 70-tą rocznicę odzyskania niepodległości. Inicjatorami byli weterani ruchu młodzieżowego z okresu działalności OMTUR w porozumieniu z Rada Sołecką, organizatorem uroczystości rocznicowych. Tablica upamiętnia prężną działalność w Buczkowicach Polskiej Partii Socjalistycznej, która była główną siłą licznego grona miejscowych robotników, zatrudnionych głównie w fabrykach mebli giętych Wecha i w Mundusie, a także w fabrykach bielskich. W domu, na którym zawisła tablica pamiątkowa, rodziły się pomysły form walki o prawa robotnicze. Stąd w dzień Święta Pracy wychodziły liczne grupy uczestników manifestacji organizowanych w Bielsku. Tu obradowały komitety protestacyjne i kierownictwa akcji strajkowych, a także lewicowe komitety wyborcze. Budynek ten, zwłaszcza w okresie trwania kampanii wyborczych, był obiektem atakowanym przez prawicowe bojówki, które widziały w nim siedlisko socjalistycznego zła. Tu odbywały się zajęcia szkoleniowe prowadzone przez Uniwersytet Robotniczy, którego organizatorem była OMTUR. W tym domu mieściła się również siedziba buczkowickiej organizacji Czerwonego Harcerstwa, na czele której stali Jan i Antoni Gluzowie oraz Władysław Wrona, znani i powszechnie szanowani działacze lewicowi. Tu był podejmowany goszczący w Buczkowicach Stanisław Dubois, kierujący tą organizacją więzień więzienia mokotowskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, powstaniec śląski, zamordowany w czasie II wojny światowej w KL Auschwitz. Obecny wygląd tej tablicy wskazuje na pilna potrzebę jej odnowienia. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” podjęło działania zmierzające w tym kierunku

Jan GluzaAntoni GluzaWładysław Wrona (1)Stanisław Dubois