Tablica pamiątkowa na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Tablica pamiątkowa na budynku głównym Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Mikołaja Kopernika przy ul. Szkolnej.

Tablica pamiątkowa

Upamiętnia ona wydarzenia z września roku 1974, kiedy to przekazany został do użytku nowy, najnowocześniejszy w tym czasie pod Beskidami obiekt szkolny. Jego fundatorem była Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa- Książka- Ruch” z Warszawy, w której funkcję prezesa pełnił Bronisław Stępień. Dyrektorem śląskiego oddziału tej Spółdzielni, który bezpośrednio i z pełnym oddaniem zaangażował się w proces budowy, był Karol Szarowski. Całe to niezwykle poważne, tak pod względem wielkości obiektu, jak ilości niezbędnych środków finansowych, przedsięwzięcie było częścią wielkiego narodowego programu, którego istotę oddawało hasło „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie”, rzucone w swoim czasie przez Władysława Gomułkę.
Dzięki tej wielkiej narodowej akcji Buczkowice uzyskały nowoczesny obiekt oświatowy, który pośród szkół wiejskich nie miał wówczas sobie równych. Zawierał bowiem, poza niezbędnymi salami lekcyjnymi i pracowniami, nowoczesną salę gimnastyczną, kryty basen, doskonale wyposażone zaplecze kuchenne i sanitarne. Nowoczesny obiekt szkolny przejął zadania, które od roku 1902, po kolejnych rozbudowach spełniał budynek starej szkoły.
Akt erekcyjny pod budowę nowego kompleksu szkolnego został wmurowany we fragment fundamentu po prawej stronie wejścia głównego do nowego budynku. Stało się to 10 października 1971 r. Budowę zakończono i ukoronowano oddaniem do użytku obiektu do użytku 1. września 1974 r. Koszt budowy wyniósł 21.356.000 złotych. Ta wielka inwestycja powstała dzięki wielkiemu zaangażowaniu lokalnych władz, na czele których stał przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Michał Wrona, bezpośredniemu zainteresowaniu i pomocy centralnych władz RSW „Prasa-Książka-Ruch” oraz wspominanego wcześniej Karola Szarowskiego, który Buczkowicom w tej sprawie, a i nie tylko w tej, oddał wiele swego serca. Obiekt powstał również dzięki zrozumieniu potrzeb naszego środowiska przez ówczesnego dobrego śląskiego gospodarza –przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach pułkownika Jerzego Ziętka, a także wielkiemu społecznemu zaangażowaniu aktywnych mieszkańców skupionych wokół Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Na czele Komitetu stał Marian Urbańczyk. Tablica pamiątkowa jest wyrazem hołdu złożonego wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie powstawania koncepcji budynku, jego projektowaniu, budowaniu oraz finansowaniu. Jest też wyrazem pamięci o tych, którzy społecznie pracowali przy przygotowaniu budynku szkolnego do użytkowania oraz przy zagospodarowaniu jego otoczenia.
W roku 2014 minie 40 lat od chwili przekazania kompleksu szkolnego do użytkowania.