Metryka Józefińska wsi Buczkowice

Od ponad miesiąca mam możliwość studiowania niezwykle ciekawych dokumentów dotyczących wsi Buczkowice. Wszystkie one razem wzięte noszą miano Metryki Józefińskiej. Opracowane w latach 1785-1789 były owocem wykonania postanowień tzw. patentu cesarza Józefa II Habsburga z 20. kwietnia 1785, który nakazywał utworzenie tzw. katastru (kastru) dla poszczególnych miejscowości w Galicji.
Metryka obejmuje cztery podstawowe dokumenty, które połączone w jedną całość stwarzały władzom zaborczym podstawy dla dokładnego określenia granic miejscowości, ustalenia posiadaczy i sposobu użytkowania gruntów, ustalenia wysokości podatku gruntowego i tzw. domowego.
Pierwszy z dokumentów odnosił się do pożytków osiąganych z posiadanych i uprawianych gruntów, zaś drugi służył ustalenia podatku od domów należących do konkretnych posiadaczy. Wykaz domów obejmujący również nazwiska posiadaczy i wskazujący podstawowe źródła ich utrzymania nosi tytuł „Konskrypcja domów poprzedniczo do ułożenia podatku domowego służąca”. W zbiorze należącym do Metryki znajduje się również opis granic wsi wraz ze wskazaniem punktów granicznych rozdzielających Buczkowice od wsi sąsiednich. Dokument ten nosi nazwę „Kopce wsi Buczkowice”. Ten niezwykle interesujący zbiór dokumentów dostarcza nieocenionych informacji o początkach osadnictwa, o wielkości tzw. zarębków, czyli gospodarstw oczynszowanych w Buczkowicach, strukturze upraw i jakości gleb, które to dane miały znaczenie dla ekonomicznego statusu gospodarstw. Metryka jest niezwykle ciekawym materiałem dla budowania genealogii rodów, a także dostarcza ogromu danych etnograficznych oraz o historii lokalnego przemysłu i rzemiosła.
Przekazując tę informację pragnę dodać, że opracowanie poświęcone „Metryce” będzie przedmiotem odrębnej publikacji. Rozważymy również wydanie reprintu dokumentów składających się na Metrykę Józefińską wsi Buczkowice. Całość materiałów archiwalnych w wersji elektronicznej otrzymałem dzięki uprzejmości miłośnika historii, któremu w swoim czasie złożymy podziękowanie i należne honory. Miejscem przechowywania Metryki jest Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie. A oto sygnalne fragmenty dotyczące „Metryki”:

Karta Archiwum (1)

Karta Archiwum

Karta Archiwum we Lwowie

Karta Archiwum we Lwowie

Okładka Metryki

Okładka Metryki

Kopce wsi Buczkowice- opis granic

Kopce wsi Buczkowice- opis granic

Opis gruntów (fragment)

Opis gruntów (fragment)

Konskrypcja domów

Konskrypcja domów

Józef Stec