IX Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych

Chór Cantica i Ojcowski dom

28 września w Bystrej obradował IX Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych, działających w powiecie bielskim. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” reprezentowane było przez prezesa Józefa Steca i sekretarza Alicję Gruszecką. Delegatów zaproszono do odwiedzenia Muzeum Juliana Fałata, gdzie prezentowana jest część dorobku artysty, człowieka, który położył wielkie zasługi dla rozwoju Akademii Sztuk Pięknych, której przez wiele lat był dyrektorem. Obrady toczyły się w Domu Strażaka w Bystrej  przy udziale gospodarzy Gminy, a także członków kierownictwa Starostwa Powiatowego. Byli również obecni: posłanka do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik oraz poseł na Sejm RP Stanisław Szwed. Oficjalnemu otwarciu Zjazdu towarzyszył hymn Ziemi Cieszyńskiej „Ojcowski dom” w wykonaniu chóru Cantica. Ciekawą prezentację dorobku Gminy Wilkowice w wybranych dziedzinach przedstawił Wójt Gminy Mieczysław Rączka. Następnie dyrektor Muzeum Beskidzkiego z Wisły dr Małgorzata Kiereś wygłosiła bardzo interesujący referat na temat zjawisk kulturowych na pograniczu Śląska i Małopolski. W obszernym i wypełnionym szczegółami z życia artysty referacie, poświęconym Julianowi Fałatowi wystąpiła p. Aleksandrowicz. Potem były prezentacje programów artystycznych w wykonaniu dzieci szkolnych. W oprawie Zjazdu znalazła się imponująca wystawa dorobku miejscowych artystów uprawiających malarstwo, rzeźbę, haft, dècoupage. Zajmująca była również ekspozycja wyposażenia grup zbójnickich działających w Karpatach, które zgromadzili członkowie Stowarzyszenia działającego w Mesznej, a kultywującego tradycje zbójnickie. Coś, co jednak musiało zdumiewać, to oświadczenie posła na Sejm RP Stanisława Szweda to to, że działalność towarzystw regionalnych jest szczególnie cenna w okresie, gdy obserwuje się działania (w domyśle rządu) nad niszczeniem kultury. Okazuje się że również w sprawach kultury działamy na swoistym froncie z politycznym podtekstem. Jeśli miałoby to być prawdą, trzeba czym prędzej ogłosić zawieszenie broni. Stwierdzenie posła nie należało do fortunnych. Tradycja stało się, że drugą z hymnicznych pieśni kolejnych zjazdów towarzystw regionalnych stała się pieśń „Szumi jawor…” odśpiewana przez wszystkich na stojąco, jak przystało na hymn.

Fragment sali obradPosłanka do PE i poseł na Sejm RP

Koronki

Ikony

Płaskorzeźba w drewnie

Boże Narodzenie

Rzeźba Stanisława Kwaśnego

Narzędzia tortur

Broń