Historyczny szlak edukacyjny w nowej szacie.

 Edukacyjny szlak historyczny w Buczkowicach powstał  w roku 2006 dzięki staraniom Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda” i Gminnego Ośrodka Kultury przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt, w ramach którego szlak powstał, nosił tytuł : „Buczkowice na mapie Państwa Łodygowickiego.” Całe przedsięwzięcie stworzyło możliwość przekazania w zwięzłej formie podstawowych danych o historii tego państwa i Buczkowic, jako części ziem Księstwa Oświęcimskiego, a następnie dób żywieckich, którymi został obdarowany Piotr Komorowski herbu Korczak. Dalsze dzieje wsi, której początki istnienia sięgają najprawdopodobniej II połowy wieku XV związane były z losami dóbr łodygowickich wyodrębnionych z ziem żywieckich w roku 1608 i opatrzonych nazwą „Państwa Łodygowickie”. Granice dóbr łodygowickich przebiegały szczytami otaczających je gór, a także korytami rzek Bystrej, Białej, Kalnej. Państwo Łodygowickie,  istniało w swej pierwotnej postaci aż roku 1848, czyli do uwłaszczenia galicyjskich chłopów. W jego historii pojawiali się i Komorowscy i Wiśniowieccy i Warszyccy (ci ostatni z całą plejadą krewnych z reguły mało w gospodarkę wprawionych) i inni właściciele lub posiadacze, (jak Wielopolscy). W jego granicach, podobnie jak na całej Żywiecczyźnie grasowało wiele kompanii zbójnickich, które, jak mawiano, „równały świat”. Ich hetmani kończyli na haku wbijanym za „poślednie żebro”, a kompani konali w mękach zadawanych przez katów- „mistrzów sprawiedliwości świętej”. Mieszkańcy państwa łodygowickiego mieli swój udział w walkach ze Szwedami w połowie XVII wieku. To zaledwie skrawek ciekawych dziejów tych dóbr, których częścią były Buczkowice. Szlak historyczny z roku 2006 miał te dzieje przybliżyć rdzennym mieszkańcom wsi i regionu, a także licznym turystom. I dobrze spełnił swoją rolę. Po upływie dziesięciu lat, dzięki zawarciu porozumienia z Gminą postanowiliśmy szlak poddać modernizacji i skupić się na dziejach samych Buczkowic, które są stolicą Gminy. Informacje, które znajdziemy na szlaku, tylko w części nawiązywać do dziejów  Państwa Łodygowickiego. Znajdziemy natomiast zdecydowanie więcej danych o samych Buczkowicach i o tym wszystkim, co czyniło z nich miejscowość znaczącą w regionie i w kraju w dziedzinie przemysłu, oświaty, kultury, a także udziale w walkach o odzyskanie przez Polskę niepodległości i antyhitlerowskim ruchu oporu. Znajdziemy też na szlaku informacje o nowych odkryciach dotyczących historii miejscowości, o których informowaliśmy tylko w postaci notek prasowych. Plansze na historycznym szlaku edukacyjnym, jednym z niewielu o takim zasięgu przestrzennym i tematycznym w najbliższych dniach zostaną publicznie zaprezentowane. Szlak będzie z całą pewnością jedną z atrakcji (nie tylko turystycznych) naszej wsi. Informujemy o tym z satysfakcją, bowiem całość materiałów merytorycznych prezentowanych na szlaku została opracowana przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach.

                                                                                                          Józef Stec