Dzień Wyzwolenia

Uczestnicy uroczystości

Uczestnicy uroczystości

To już 72 lata minęły, gdy w nocy z 3/4  kwietnia 1945 r. wojska niemieckiego okupanta zostały z Buczkowic wypędzone. Zdecydowała nie tylko radziecka przewaga w liczbie żołnierzy i sile ognia, ale strach Niemców przed zamknięciem ich w kotle, który mógł im uniemożliwić wycofanie się w stronę Słowacji.
I Armii Gwardii dowodzonej przez Generała Płk. Andrieja Greczkę nie oparły się wojska Gen. Heinrici’ego i Schörnera, których dowództwo Wehrmachtu skierowało w rejon Bielska-Białej z rozkazem obrony Bielska i Białej, a także dróg prowadzących w kierunku Ostrawy. Zabiegi te nie zdały się na nic. Trwający ponad sześć tygodni bezruch na froncie, na linii którego znalazły się Buczkowice zamienił się w pościg za rejterującymi Niemcami. Buczkowice i okalające je miejscowości zostały oczyszczone z nieprzyjacielskich wojsk. Te sześć tygodni zastoju frontu przyniosły Buczkowicom 14 ofiar pośród osób cywilnych i tyle samo poległych  bezimiennych żołnierzy radzieckich. Straty niemieckie nie są znane.
Czas okupacji, który dla Buczkowic rozpoczął się faktycznie 3. września 1939r. trwał blisko 2050 dni, które przyniosły dziesiątki ofiar pośród więźniów najcięższych obozów koncentracyjnych, mordowni gestapo w Bielsku i Mysłowicach, buczkowiczan powieszonych lub rozstrzelanych w egzekucjach publicznych.
Pamięci tamtych kwietniowych dni wolności od Niemców i ofiar wojny, jak co roku, z inicjatywy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda”  3. kwietnia  o godzinie 12.00 poświęcone było spotkanie przy pomnikach buczkowiczan i poległych żołnierzy radzieckich  przedstawicieli: „Zagrody”, Ochotniczej Straży Pożarnej, nauczycielstwa i młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Mikołaja Kopernika, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Nadzieja” oraz Gminnego Ośrodka Kultury.
Po krótkim wystąpieniu założyciela i honorowego prezesa „Zagrody” Józefa Steca, który wskazał na okoliczności wyzwolenia wsi oraz tragiczne następstwa wojny dla wsi i całej Polski,  delegacje złożyły u stóp pomników wieńce i kwiaty. Doniosły sygnał syreny, który towarzyszył chwili milczenia ku czci tych, którym nie dane było doczekać Dnia Wyzwolenia, zakończył spotkanie pamięci.

W uroczystości nie wzięli udziału przedstawiciele władz gminnych ani członkowie kierownictwa Rady Sołeckiej Buczkowic. Oni urodzili się  już w wolnej Polsce.

Organizatorzy i delegacje

Organizatorzy i delegacje

Młodzież z ZSO im. M. Kopernika

Młodzież z ZSO im. M. Kopernika

 

Delegacja strażaków

Delegacja strażaków

Delegacja strażaków

Delegacja strażaków

Delegacja Stowarzyszenia Emerytów i Renbcistów Nadzieja

Delegacja Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Nadzieja

Członkowie władz Towarzystwa SK Zagroda

Członkowie władz Towarzystwa SK Zagroda