Covidowe zamieszanie

W naszej tradycji zakorzeniło się stwierdzenie, że rok przestępny musi zawsze przynosić jakieś – (najczęściej) – niemiłe niespodzianki. Rok 2020 jest rokiem przestępnym, w którym już teraz zanotowanych zostało tyle niemiłych zdarzeń, że wystarczyłoby do obdzielenia dwóch lat przestępnych 2024 i 2028. Kilka słów o przypadłościach, które wywarły wpływ na działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda”.

1. Do dziś nie mogliśmy odbyć Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, już wcześniej zwołanego na 20. dzień marca. Wprowadzenie przez władze centralne restrykcji i ograniczeń związanych z pojawieniem się w kraju epidemii wywołanej przez corona wirusa, będącej częścią światowej pandemii tej niebezpiecznej choroby górnych dróg oddechowych i płuc sprawiły, że Zgromadzenie musieliśmy odwoływać w ostatniej chwili sms-ami i poprzez posłańców. Rządzący krajem optymiści uznali, że walne zgromadzenia zatwierdzające m.in. roczne sprawozdania finansowe za rok 2019 winne się odbyć do końca września b.r. To chyba jednak nierealne. Dzisiaj odnotowano 843 nowe przypadki zakażenia Covid-19. By zatwierdzić sprawozdanie w tym terminie musielibyśmy połączyć Zgromadzenie z weselem któregoś członków (członkiń) Towarzystwa. Na razie chętnych brak. W naszym przypadku jest jeszcze jeden kłopot związany z walnym zgromadzeniem. To bowiem zwołane na 20 marca Zgromadzenie miało dokonać wyboru nowych władz – zarządu i Komisji Rewizyjnej.  Ponieważ wybory się nie odbyły, z punktu widzenia prawa zarząd naszego Towarzystwa nie powinien podejmować żadnych działań. To musiałoby oznaczać powolną śmierć naszej organizacji.

2. Towarzystwo, jako stały partner Gminy w zakresie realizacji jej zadań w sferze publicznej nie mogło skutecznie realizować przedsięwzięć w dziedzinie upowszechniania sportu i skutecznie prowadzić drużyny piłki siatkowej. To samo odnosi się do zadania publicznego w dziedzinie zapobiegania patologiom społecznym. Również w tej dziedzinie zajęcia grup młodzieży która miała  uczestniczyć  w Środowiskowym programie profilaktyczno-wychowawczym „Siatkówka 2020” nie mogły być podjęte. Nic nie wskazuje na to, by w obu wymienionych zadaniach sytuacja miała ulec zmianie. To wielka szkoda dla młodzieży.

3. Towarzystwo nasze mocą uchwały XV Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych działających w powiecie bielskim miało być organizatorem kolejnego XVI Zjazdu tych towarzystw. Obrady zaplanowaliśmy na 10. października 2020 r. Przygotowaniami do Zjazdu zajęliśmy się już pod koniec roku 2019 mając świadomość skali zadań, które z tym wydarzeniem się wiążą. „Zagroda” była bowiem organizatorem VI Zjazdu w roku 2010 r. Naszym partnerem w organizacji tej imprezy był Zarząd Powiatu Bielskiego, który przeznaczył dla potrzeb zjazdu stosowna dotację. Rozwój sytuacji epidemicznej w kraju zmusił nas jednak do odstąpienia od zorganizowania Zjazdu w roku bieżącym. Kolejnemu przesunięciu musiały ulec ważne zadania społecznego ruchu kulturalnego m.in., w dziedzinie edukacji regionalnej, które miały być w centrum zainteresowania delegatów. Trudną sytuację na tym polu pogłębiły problemy szkół, zmagające się z nauczaniem zdalnym, trudnym tak dla nauczycieli, jak uczniów. Rok 2020 dla tych tematów jest więc rokiem straconym. Sprawy bowiem nie rozwiąże się poprzez naszą decyzję o odstąpieniu od zwołania Zjazdu Towarzystw.

4. Nie mogliśmy godnie uczcić 5. kwietnia siedemdziesięciopięciolecia wyzwolenia wsi spod niemieckiej okupacji. Trzeba się było ograniczyć do skromnego złożenia wieńca pod pomnikiem ofiar ii wojny światowej. Nie mógł się również odbyć kolejny Wiosenny raj Górski „Zielenią się buki”, w którym każdego roku uczestniczyło od 300- 400 uczestników.

5. Na dobrej drodze jest zrealizowanie zadania publicznego Gminy w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach tego zadania wydamy Metrykę Józefińską – osiemnastowieczny kataster Buczkowic, który cierpliwie czekał na czas sprzyjający przekazaniu mieszkańcom opracowania w formie książkowej. Pomyślne zakończenie tego przedsięwzięcia uczyni z Buczkowic jedną  z bardzo niewielu miejscowości, które takim opracowaniem będą dysponować. Szczegółowe przeanalizowanie zapisów w katastrze pozwoliło wyjaśnić szereg  trapiących miłośników historii Buczkowic wątpliwości faktów i sytuacji. Jest to również opracowanie, które jest przewodnikiem, pomagającym rozumieć powstawanie wsi zarębnych na  Żywiecczyźnie. W tym tkwi element jego uniwersalności w odniesieniu do osad powstałych w naszym regionie na „surowym korzeniu” – de nowa radicae.

6. Podjęliśmy się również drugiego zadania w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Polegało ono na doposażeniu Tablic Pamięci Legionistów odsłoniętych w październiku 2018 r. informacją zawierającą imienne dane o legionistach wywodzących się z Buczkowic. Odpowiedzieliśmy na oczekiwanie mieszkańców, by nazwiska te, niezależnie od ich wymienienia w książce „Mieszkańcy Buczkowic w Legionach Polskich w latach 1914-1918” oraz umieszczenia ich symbolicznych nieśmiertelników w Kapsule Pamięci, stanowiącej część składową Tablic, zostały trwale uwidocznione.
Uczyniliśmy to łącząc zainstalowanie tablicy z nazwiskami legionistów z pracami upiększającymi otoczenie Tablic Pamięci Legionistów oraz pomnika pochodzących z Buczkowic ofiar II wojny światowej.

7. Powstało również opracowanie zatytułowane „Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „ZAGRODA” 1989-2019, które jest zarysem dziejów i dokonań Towarzystwa w okresie trzydziestu lat jego istnienia. Warto dodać, że opracowanie to jest dopełnieniem zapisów Kroniki Towarzystwa.

8. Od 16. lipca 2020 r. rozpoczęte zostały prace wyburzeniowe byłej fabryki mebli giętych Rudolfa Wagnera, Adolfa Wecha a na ostatku- zakładu PAGED-Meble w Jasienicy. Ta okoliczność sprawiła, że postanowiliśmy  przybliżyć dzieje tej fabryki na przestrzeni prawie 150 lat istnienia. Dzięki współpracy z Muzeum Historycznym w Bielsku- Białej, a szczególnie z kierownikiem Starej Fabryki w Bielsku Białej, p. Piotrem Kenigiem, znakomitym badaczem przemysłowej historii Bielska-Białej i regionu oraz pozyskaniu dzięki jego życzliwości ciekawych materiałów powstał artykuł pt.: Księga buczkowickiego meblarstwa nieodwracalnie zamknięta, który widnieje na naszej stronie w dziale „Artykuły”.

Odwołanie Zjazdu

Odwołanie Zjazdu

Józef Stec

  1. sierpnia 2020